Zapisy

Członkostwo i koszty

Szczegółowe zasady odwołań i odbiorów

wersja w PDF do pobrania (including English version)

 

Szanowni Państwo,

 

poniżej przedstawiamy szczegółowo zasady odwołań i odbiorów. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią wiadomości.

 

Odwołanie i zmiana ustalonego w umowie terminu treningu (w tym jazdy na lonży i treningu

indywidualnego) jest możliwa pod warunkiem zgłoszenia nieobecności zgodnie z poniższymi zasadami odwołań i odbiorów oraz istnienia możliwości przeprowadzenia zajęć (lub jazdy na lonży) w innym wolnym terminie w grupie o podobnym poziomie umiejętności i strukturze wiekowej. Powyższe zdanie dotyczy możliwości odebrania odwołanych treningów, których łączna wartość nie przekracza 25% wartości treningów zaplanowanych na dany sezon lub liczonych narastająco od początku jazd Uczestnika.

 

Do odwołań lekcji służy formularz internetowy

Innym sposobem odwołania jazdy może być wysłanie do nas wiadomości e-mail (na adres: recepcja@polandpark.pl) lub dokonanie zgłoszenia nieobecności telefonicznie (od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00-18.00) w weekendy od 9:00 do 15:00  518 513 411. 

Przy zgłoszeniach prosimy również o podawanie preferowanych dni odbioru.

 

Takiego zgłoszenia należy dokonać nie później niż do godziny 12.00 w dni powszednie, a w przypadku jazd na lonży i treningu indywidualnego do godz. 15 w poprzedzający dzień powszedni). 

 

Po godzinie 12.00 danego dnia (w przypadku jazd na lonży po godz.15 poprzedzającego dnia powszedniego) oraz w soboty, niedziele i święta Uczestnik zgłasza nieobecność telefonicznie oraz mailem do recepcji,  

Nieobecność dotycząca lekcji na lonży powinna być zgłoszona dzień wcześniej, inaczej nie możemy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomić osoby czekającej na odbiór. 

 

 

Nieobecności spowodowane startami w zawodach, udziałem w zgrupowaniu organizowanym przez Poland Park oraz poważnymi urazami wykluczającymi z treningów nie zwalniają z obowiązku zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy z zastrzeżeniem, że Poland Park będzie według swojego uznania stwarzać uczestnikom zawodów i zgrupowań preferencje w zakresie odbiorów jazd. 

 

Jazdy niewykorzystane w danym sezonie można odebrać w dowolnym okresie trwania umowy z uwzględnieniem 25% limitu. Poland Park zastrzega sobie prawo do odwołania jazdy z uwagi na zawody wewnętrzne, egzaminy na odznaki lub inne nieprzewidziane okoliczności (poza warunkami pogodowymi) z zastrzeżeniem, że Poland Park ma obowiązek zapewnić odbiór takich jazd w danym lub następnym sezonie. Jazdy odwołane w okresie ferii zimowych odbierane są na takich samych zasadach jak pozostałe treningi. W okresie letnim Uczestnik ma prawo do zawieszenia jazd na warunkach określonych w umowie.

 

 

Jazda na placu zewnętrznym może zostać odwołana lub przerwana ze względu na warunki atmosferyczne. 

Odbiór odwołanej jazdy może odbyć się w weekendy lub w miarę wolnych miejsc w innych dniach. Jeżeli jazda trwała więcej niż 30 minut, odbiór nie przysługuje, w tym wypadku lekcja kontynuowana jest w formie zajęć praktycznych w stajni. 

W przypadku wątpliwości, co do warunków pogodowych, Uczestnik powinien skontaktować się ze Stajnią, która udzieli informacji w sprawie prowadzenia zajęć. Treningi odwołane przez Poland Park z powodu warunków atmosferycznych nie wchodzą w limit odwołań.

 

Treningi można odbierać awansem, kiedy wiemy o planowanej nieobecności. Jest to bardzo korzystne rozwiązanie, zwłaszcza w przypadku dzieci i młodzieży.

 

Uczestnik zajęć ma prawo odstąpić swój termin jazdy wyłącznie innemu uczestnikowi zajęć, którego poziom umiejętności jest podobny. Fakt ten musi zostać zgłoszony do recepcji, na co najmniej 24 godziny przed jazdą.

 

W razie niemożności ustalenia innego wolnego terminu/ odbycia treningu lub odwołania umówionego odbioru trening uznaje się za wykorzystany. 

 

 

 

Pozdrawiamy

Zespół Poland Park