Zapisy

Członkostwo i koszty

Opłaty klubowe za jazdy konne

 

Oferty specjalne (karnety) mają charakter promocyjny, są ograniczone w czasie i uzależnione od wolnych miejsc (limitowane). 

Jeżeli chcecie Państwo korzystać z jazd konnych w Poland Park regularnie i przez dłuższy okres - polecamy umowę członkowską.

Ogólnie różnice pomiędzy członkostwem a karnetem można wyjaśnić na przykładzie zajęć szkolnych i przypadkowych korepetycji u różnych nauczycieli. W szkole obowiązuje ustrukturyzowany proces nauczania, jest wychowawca i są nauczyciele odpowiedzialni za wyniki. W przypadku karnetu zobowiązujemy się do zapewnienia odpowiedniego instruktora, konia i rzetelnego przeprowadzenia pojedynczej lekcji. W okresie przejściowym, w przypadku jeźdźców zaawansowanych lub na etapie bardzo początkującym karnet może być dobrą opcją.

 

Członkostwo w Poland Park daje Państwu następujące korzyści:

 

 • gwarantowany stały termin jazd oraz pierwszeństwo w umawianiu jazd dodatkowych z 25% zniżką (zniżka dotyczy treningów grupowych)
 • przydzielony na stałe instruktor opiekun (wychowawca w przypadku dzieci, coach w przypadku dorosłych)
 • w przypadku treningów indywidualnych - przydzielony na stałe instruktor prowadzący jazdy, którego nie możemy zmienić bez Państwa zgody, w przypadku treningów na lonży - przydzielony instruktor opiekun
 • indywidualny plan rozwoju
 • bezpłatne konsultacje trenerskie na podstawie nagrań video
 • ubezpieczenie, zwolnienie z opłat egzaminacyjnych oraz rejestracyjnych - w ramach jednorazowej opłaty wstępnej 
 • możliwość przenoszenia lekcji na inny termin, przekazywania innym członkom klubu
 • bardziej elastyczne termin płatności oraz możliwości odbioru (karnet musi być opłacony w ściśle określonym terminie, odbiory można wykorzystać wyłącznie w okresie ważności karnetu)
 • zniżki na zajęcia dodatkowe oraz dla kolejnych członków rodziny
 • program Polecam Poland Park
 • możliwość bezpłatnego uczestnictwa w warsztatach, szkoleniach wewnętrznych
 • możliwość odpłatnego uczestnictwa w wewnętrznych imprezach i zawodach
 • możliwość uczestnictwa dzieci i młodzieży w zajęciach wakacyjnych 
 • szafki w miarę wolnych miejsc
 • możliwość bezpłatnych zajęć na kucyku dla dzieci w wieku 5-6 lat (w towarzystwie rodziców)

 

Porównanie kosztów

 

 

Członkostwo

Karnet

Opłata wstępna (*) rejestracyjna

700,- (dzieci)

900,- (dorośli)

brak

Opłata (składka) członkowska co 4 tygodnie

150,-

brak

Opłata za lekcje na lonży

185,- (dzieci)

205,- (dorośli)

dedykowany instruktor

w miarę wolnych miejsc od 190, -(dzieci), 235,- (dorośli)

Rabat w ramach akcji lato w mieście

300,- PLN za punkty FRP

brak możliwości udziału

Możliwość odbiorów odwołanych zajęć

25%, bez limitu czasowego

25% w ramach ważności karnetu

Rabat za na jazdy dodatkowe (grupowe)

25%

brak

Rabaty (rzeczowe) z tytułu punktów Frequent Rider (FRP) – za każdą terminową płatność

2%

brak

Rabaty za program  Polecam Poland Park

do 99% zniżki w opłacie członkowskiej

brak

Opłata za zawieszenie jazd w okresie lata (sprawdź okres)

z możliwością przeniesienia praw członka klubu na Rodzica lub rodzeństwo (poza ubezpieczeniem)

700,- (w tym czasie rabat 25% na wszystkie zajęcia, lub możliwość odbiorów)

brak

Ceny za jazdy

ceny niższe do 50% w porównaniu do karnetów 

zniżki 10 - 30,- PLN

grafik i szczegółowe ceny

grafik

grafik

 

*od opłaty wstępnej odliczany jest koszt jazdy próbnej, jest możliwość skorzystania ze zwolnienia z opłaty wstępnej i rezygnacji z ubezpieczenia oraz bezpłatnych egzaminów

 

Mamy nadzieję, że wkrótce dołączycie Państwo do nas.

 

Pozdrawiam

Recepcja Poland Park