Zapisy

Strefa RODZICÓW

Ubezpieczenie jeździeckie

Ponieważ jeździectwo należy do sportów podwyższonego ryzyka Poland Park zdecydowanie rekomenduje następujące działania:

 

  1. dokładne sprawdzenie, czy polisa uczestnika zajęć, którą Państwo posiadacie niezależnie od polisy Poland Park, obejmuje ryzyka związane z uprawianiem jeździectwa

  2. zastanowienie się, czy polisa zbiorowa, którą Poland Park obejmuje swoich członków jest wystarczającym instrumentem w zakresie ochrony (vide punkt 29 regulaminu) - proszę zwrócić uwagę na fakt, że Poland Park zdecydowanie rekomenduje rozszerzenie tej polisy
  3. zwracamy uwagę, że wysokość składki może zależeć w dużym stopniu od umiejętności jeździeckich, co jest potwierdzeniem słuszności naszej strategii, która kładzie nacisk na stałe podnoszenie umiejętności, rozumiemy, że dla części uczestników samo bycie z koniem jest najważniejsze, jednakże osoby te na ogół nie mają wystarczającej świadomości w zakresie ryzyk związanych z uprawianiem jeździectwa

  4. Poland Park rekomenduje następujące programy ubezpieczeniowe:
    ubezpieczenia jeździeckie Willis Polska/ Ergo Hestia