Zapisy

Strefa RODZICÓW

Nauka od podstaw

 

 
 
Poland Park prowadzi szkolenie podstawowe dla dzieci i młodzieży do lat 14, którego celem jest nabycie umiejętności samodzielnej jazdy konnej w 3 chodach (stęp, kłus, galop). Mamy blisko 30 kucyków dla dzieci, które zaczynają u nas jazdy w wieku 6-7 lat.
 
 
Uważamy, że bezpieczne (*) uprawianie jeździectwa zależy w dużej mierze od umiejętności jeźdźca, dlatego od samego początku przywiązujemy bardzo dużą wagę do dobrego wyszkolenia, bez którego nie jest możliwa rekreacyjna jazda konna. 
 
(*) Sprawdź certyfikat PZJ klubu jeździeckiego, do którego zamierzasz posłać swoje dziecko oraz jego procedury bezpieczeństwa (Poland Park jest jedynym klubem, w którym każda lekcja jest ewidencjonowana i dla każdej lekcji szacowany jest współczynnik ryzyka)
 
Początkowy poziom umiejętności nie jest dla nas istotny - ważne są co najmniej przeciętne  predyspozycje i wysoka motywacja, które chcemy sprawdzić wspólnie z Rodzicami w ramach ustrukturyzowanego procesu składającego się z kilku faz.
 1. trzy - pięć indywidualnych lekcji próbnych na lonży (instruktor jest do Państwa dyspozycji przez 60 minut,  z czego lekcja na koniu trwa około 45-50 minut), najlepiej w okresie 2 tygodni (koszt  PLN 170,- za lekcję). Podczas tych lekcji chcemy sprawdzić zaangażowanie i predyspozycje Uczestnika. Te lekcje pozwalają nam również na dobór instruktora, który będzie miał odpowiednie podejście do Państwa dziecka - zależnie od tego, który czynnik ma większy wpływ na proces nauczania - motywacja dziecka czy  stawianie wyzwań i konkretnych zadań (oczywiście oba czynniki są ważne, ale na ogół jeden z nich ma większe znaczenie)

  W zakresie rozwoju umiejętności jeździeckich po 5 lekcjach możemy spodziewać się realizacji następujących celów:
  • opanowania podstawowej terminologii
  • wyczucia rytmu w stępie i w kłusie oraz postępu w zakresie równowagi jeźdźca w kłusie anglezowanym i ćwiczebnym
  • kierowania koniem w stępie
  • w wyjątkowych przypadkach - pierwszych zagalopowań na lonży


 2. Ocena postępów i decyzja o zapisaniu dziecka do Klubu na regularne zajęcia lub skorzystania z karnetu


 3. Nauka podstaw jeździectwa aż do opanowania galopu na lonży  - koszt lekcji od PLN 160,-  (lonża - trening indywidualny - 1 osoba) - zakończona egzaminem wewnętrznym (karta egzaminacyjna lonża)

 4. Nauka  samodzielnego galopu  - koszt lekcji od PLN 140, - (trening indywidualny 1-2 osoby, czas zajęć 60 minut, z tego na koniu 50 minut) - zakończona egzaminem wewnętrznym - (karta egzaminacyjna - przejście do treningów grupowych)

 5. Przejście do odpowiedniej grupy (ceny  od PLN 90,- )