Zapisy

Strefa RODZICÓW

Proces realizacji planów rozwoju Członków SKJ Poland Park

Proces realizacji planów rozwoju Członków Klubu SKJ Poland Park

Zespół:

psycholog sportu
Trenerzy prowadzący SKJ Poland Park
Anna Kacprzyk - Customer Care Manager
Marek Kozłowski - Zarząd Klubu

 

Cele:

 • członka Klubu i Rodziców

zapewnienie procesu szkolenia zgodnego z celami i marzeniami jeździeckimi oraz wpływ na ogólny rozwój osobowości poprzez  określenie, realizację i modyfikacje indywidualnego planu rozwoju  oraz systematyczną komunikację z Uczestnikiem i Rodzicami (Opiekunami)

 • Klubu

propagowanie jeździectwa, efektywny nabór do Klubu, realizacja wyników sportowych, wprowadzanie innowacji wynikających z realizacji planów rozwoju, startów w zawodach oraz dialogu z Uczestnikami i Rodzicami

 • Kadry Trenerskiej

dostosowanie treningów i metod treningowych do planów rozwoju Klubu i jego członków, jednoznaczne określenie oczekiwań i metod treningowych

Wskaźniki sukcesu:

 • Stopień realizacji celów określonych w planach rozwoju Uczestników
 • Stopień satysfakcji Uczestników oraz Rodziców
 • Satysfakcja w pracy instruktorów Poland Park i stabilność kadry trenerskiej
 • Bezpieczeństwo i zdrowie  jeźdźców i koni
 • Ilość uzyskanych odznak jeździeckich
 • Wyniki zawodów
  • Wewnętrznych
  • Regionalnych
  • Ogólnopolskich
 • Procent uczestników decydujących się na kontynuację szkolenia w SKJ Poland Park po zakończeniu każdego sezonu
 • Frekwencja na zawodach i imprezach Poland Park
 • Pozyskiwanie sponsorów oraz środków zewnętrznych

Główne założenia

 • 3 perspektywy Uczestnika – marzenia, cele sportowe (do 2 lat), cele szkoleniowe – 3-6 miesięcy, zależnie od programu szkoleniowego (im bardziej intensywny tym krótsza perspektywa celów szkoleniowych oraz częstsza kontrola realizacji)
 • Każdy z uczestników programu ma założoną indywidualną kartę osobową zawierającą pełen przegląd realizacji programu
 • Klub ma opracowane działania ogólno-wychowawcze, w tym w zakresie dbałości i dobro i zdrowie koni
 • Klub stosuje w sposób przemyślany pozytywną motywację
 • Klub ma opracowany plan startów w zawodach, w tym w zawodach wewnętrznych na kolejne 3 miesiące
 • Ujednolicone zostają metody treningowe oraz sposoby komunikacji, w tym dokumenty
 • Program jest realizowany w sposób zdyscyplinowany co nie oznacza braku otwartości na zmiany, które będą szybko wprowadzane
 • Treningi realizowane są zgodnie z założeniami planów rozwoju uczestników, cele poszczególnych treningów są jasno określone

Opis procesu:

 • Definicja marzeń, celów sportowych oraz planów w perspektywie 3-6 miesięcy
 • Weryfikacja przez trenerów prowadzących oraz managera procesu
 • Uzgodnienie z Rodzicami planów rozwoju
 • Realizacja
 • Weryfikacja i modyfikacja (od II połowy lutego 2012)

 

Pliki do pobrania:

- ankieta dla uczestnika i Rodziców
- arkusz oceny trenera prowadzącego