Zapisy

Strefa RODZICÓW

Dzieci galopująceDla dzieci, które potrafią już samodzielnie(*) galopować prowadzimy zajęcia w ramach szkolenia podstawowego, które przewidują przygotowanie jeźdźca do egzaminu na brązową lub srebrną odznakę jeździecką, startów w zawodach klubowych, regionalnych oraz nabycie umiejętności jazdy w terenie.

(*) umiejętność samodzielnego galopu oznacza dla nas również płynną zmianę chodów, kierunków, poprawny dosiad oraz znajomość zachowania się w sytuacji niebezpiecznej  - przed przyłączeniem do grupy oceniamy to w formie egzaminu wewnętrznego przez trenera PZJ. Jeśli nie jesteście Państwo pewni, czy Wasze dziecko jest na tym etapie - sugerujemy zacząć od zajęć indywidualnych (1-2 osoby) zamiast grupowych

 

Podstawowe pytanie, na które trzeba znaleźć odpowiedź brzmi - co dziecko ma osiągnąć przez jazdę konną, która jest tylko  jedną z umiejętności, natomiast niewątpliwe korzyści powstają w trakcie nauki jeździectwa.


Jazda konna jest o tyle specyficzna, że może przynieść bardzo dużo wartości dodanej i w tym obszarze, niezależnie od świetnych wyników klubu, czujemy się szczególnie kompetentni. Poprzez różne działania integrujące dzieci w różnym wieku (7-14 lat) i rozwijające współpracę przyczyniamy się bowiem do rozwoju osobowości. Jednocześnie należy zdawać sprawę z ryzyka związanego z uprawianiem jeździectwa dlatego bardzo dużą wagę przywiązujemy do wysokiego poziomu jazd.


Jesteśmy jedynym klubem w Polsce, który ma udokumentowaną i monitorowaną procedurę zarządzania ryzykiem w jeździectwie, mamy też największy wybór wysokiej klasy kucyków.


Jest wiele możliwych scenariuszy nauki jeździectwa, dlatego zupełnie świadomie rozciągamy w czasie proces przyjmowania dziecka do szkółki, aby pokazać rodzicom (bo to oni w końcu decydują) jakie mamy możliwości.


Zawsze proponujemy zacząć od rozmowy telefonicznej a później 5 kolejnych jazd próbnych (cena od PLN 550,- w przypadku jazd grupowych(*) lub od PLN 750,- w przypadku jazd indywidualnych).

 

Jazdy próbne mają na celu określenie nie tylko aktualnego poziomu umiejętności i motywacji ale również potencjału jeździeckiego. Pierwszym konkretnym celem dla Państwa dziecka byłoby przygotowanie do egzaminu na brązową odznakę jeździecką a później starty w zawodach wewnętrznych i regionalnych.

 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt telefoniczny – 519513400.

 

Nasz Klub działa w systemie szkolnym i to określa nasze priorytety jakimi są:

  1. Bezpieczeństwo


  1. Szkolenie w ramach ustrukturyzowanego programu nauczania oraz indywidualnych planów rozwoju.


  1. Integracja dzieci i młodzieży w ramach imprez wewnętrznych (Liga Poland Park)


  1. Realizacja korzyści z jazdy konnej.