Zapisy

Obozy konne i zgrupowania

Badania konieczne do uzyskania licencji zawodnika / polecani lekarze sportowi

Wielu z Państwa pytało nas w jaki sposób przebiega proces badań lekarskich niezbędnych do uzyskania licencji zawodnika. Poniżej prezentujemy główne założenia, akty prawne oraz polecane przez SKJ Poland Park ośrodki medycyny i lekarzy sportowych.

 

Informacje ogólne

Badania konieczne do uzyskania licencji zawodnika przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej. Po przeprowadzeniu badania, lekarz musi wydać nam orzeczenie o zdolności do uprawiania jeździectwa.

Proszę pamiętać, że na badania u lekarza sportowego należy przynieść wyniki badań specjalistycznych, które mogą zawierać oprócz badań ogólnych takie specjalistyczne badania jak:  EKG oraz w niektórych przypadkach należy przedstawić skierowanie od lekarza rodzinnego. Wszystkim rodzicom sugerujemy dokładne wyjaśnienie wymogów lekarza sportowego przed wizytą, gdyż mogą się one nieznacznie różnić i zależeć od terminów ostatniego badania sportowego.

 

Akty prawne

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera.

Dziennik Ustaw z dnia 19 października 2006 r. nr 189 poz. 1396.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu.

Dziennik Ustaw z dnia 30 grudnia 2004 r. nr 282 poz. 2815.

Polecane ośrodki

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży

Enel Med SA Oddział Blue City

Medical Laser Leszek Pajączkowski

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Adam Galewski

Polecani lekarze i specjaliści

Włodzimierz Jurek tel. 502275503

Jacek Mikołajuk tel. 601072571

Andrzej Libich tel. 602645259 /  228557800