Zapisy

DLA DOROSŁYCH

Wybór klubu jeździeckiego

SKJ Poland Park liczy obecnie około 150 stałych członków. W styczniu przeprowadziliśmy badania satysfakcji z członkostwa w naszym Klubie.

Kwestionariusze ankiety rozdane zostały wszystkim osobom uczestniczącym w zajęciach w SKJ POLAND PARK. Uzyskano anonimowe odpowiedzi od  64 osób. W związku z tym, że każdy z uczestników badania miał prawo do oceny trzech trenerów część dotycząca kompetencji trenerów opiera się na 153 ocenach.

Jedno z pytań dotyczyło kryteriów wyboru klubu jeździeckiego w ogóle.

Wyniki ankiety

Wyniki badania zdecydowanie wskazują, że Poland Park kładzie nacisk właściwe kryteria wyboru Klubu jeździeckiego.

Spontanicznie wymieniane silne strony SKJ:

Wyniki ankiety