Zapisy

Karnety

Last minute - zasady

sprzedaż karnetów "last minute" jest zawieszona do końca 2023

  1. jazdy są umawiane z  maksymalnie 2 dniowym wyprzedzeniem (telefon 519513411, recepcja@polandpark.pl)

  2. 25% jazd (wartościowo) może być odwołanych zgodnie z ogólnymi zasadami ale mogą być odebrane dopiero po opłaceniu kolejnego karnetu

  3. odwołania jazd przez formularz, telefonicznie 519513411, lub email recepcja@polandpark.pl, nigdy SMS

  4. jazdy w karnecie last minute mogą być odwołane przez klub z ważnych powodów - choroby konia, nieobecność instruktora itp, jazdy odwołane przez klub nie wchodzą w limit odwołań

  5. przydzielony wcześniej instruktor może być zmieniony z ważnych powodów bez konieczności powiadomienia uczestnika


  6. ceny treningów indywidualnych - 220,- PLN


  7. ceny treningów grupowych - 180,- zł


  8. minimalna ilość jazd - 5


  9. w przypadku rezygnacji z dalszych jazd wniesiona przedpłata zwracana jest proporcjonalnie  w ciągu 14 dni  od daty powiadomienia

  10. termin ważności - 2 miesiące od daty wystawienia faktury za karnet , OFERTA NIE ZAWIERA UBEZPIECZENIA