Contact eng

Company Office

Aleja Wyścigowa Street 8 apt. 31

02-681 Warszawa

 

Club

ul. Puławska 266, 02-684 Warszawa

 

Reception

Aleja Wyścigowa Street 8 apt. 31

02-681 Warszawa

Reception   519 513 411, recepcja@polandpark.pl

Application form 

Cancellation form 

Sales and Promotion  +48 519 513 411, recepcja@polandpark.pl 
Customer Care   +48 519 513 411, recepcja@polandpark.pl 
Riding for kids  

+48 519 513 411, recepcja@polandpark.pl

New memberships +48 519 513 411, recepcja@polandpark.pl
Development plans for kids +48 519 513 411, recepcja@polandpark.pl

Bank account

25 1240 1112 1111 0010 1909 8729
Oddział VII w Warszawie, Bank Pekao SA

BIC/SWIFT code: PKOPPLPW

CEO

  • Marek Kozłowski       519 513 400

Court registration

Spółka zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000312568. Kapitał zakładowy 1 800 000,00 zł opłacony w całości.
NIP: 701-01-35-567  |  REGON: 141485376

Google map, driving directions

click detailed map to find the club location the driving directions and the parking place