Sport

Start w zawodach w barwach SKJ Poland Park

Większość formalności związanych z rejestracją zawodnika SKJ Poland Park w WMZJ i PZJ dopełnia Klub. Chętnych do startów prosimy o wypełnienie:

- do startów w zawodach regionalnych: 

WMZJ Zgłoszenie zawodnika do rejestracji

Osoby ubiegające się o licencje zawodnika prosimy o wypełnienie następujących dokumentów:

WMZJ licencja

Prosimy o dostarczenie wypełnionych dokumentów do stajni SKJ Poland Park wraz z kserokopią dowodu tożsamości i zaświadczeniem lekarza medycyny sportu o zdolności do uprawiania jeździectwa.

Przypominamy, że warunkiem startu w zawodach jest posiadanie brązowej odznaki - zawody regionalne, lub srebrnej - zawody ogólnopolskie.

Badania konieczne do uzyskania licencji zawodnika przeprowadza lekarz specjalista w dziedzinie medycyny sportowej lub lekarz posiadający certyfikat w zakresie orzecznictwa sportowo-lekarskiego nadany przez Polskie Towarzystwo Medycyny Sportowej.
Po przeprowadzeniu badania, lekarz wydaje orzeczenie o zdolności/braku zdolności do uprawiania jeździectwa.

Rozporządzenie Ministra Sportu w sprawie kwalifikacji lekarzy uprawnionych do wydawania zaświadczeń lekarskich, a także rodzaju niezbędnych badań lekarskich dla osób ubiegających się o przyznanie licencji zawodnika lub licencji trenera
Dziennik Ustaw z dnia 19 października 2006 r. nr 189 poz. 1396.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie zakresu koniecznych badań lekarskich oraz częstotliwości ich przeprowadzania w stosunku do dzieci i młodzieży do ukończenia 21. roku życia, ubiegających się o przyznanie licencji albo posiadających licencję na amatorskie uprawianie określonej dyscypliny sportu.
Dziennik Ustaw z dnia 30 grudnia 2004 r. nr 282 poz. 2815.

Przychodnie specjalistyczne

Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej ul. Pory 78, Warszawa

Przychodnia Specjalistyczna dla Dzieci i Młodzieży ul. Kopernika 43, Warszawa

Enel Med SA ul. Słomińskiego 19 lok. 524 Warszawa

Grupa LUXMED

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Adam Galewski ul. Kilińskiego 19, Grodzisk Mazowiecki

 

Lekarze i specjaliści

Włodzimierz Jurek 502275503

Andrzej Libich 602645259  228557800

Jacek Mikołajuk 601072571 

 

Medycyna sportowa w województwie mazowieckim - spis

Ranking lekarzy sportowych

 

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres: recepcja@polandpark.pl