Zapisy

Program Jazd

 

 

Nauka jazdy konnej to zarówno praktyka jak i teoria. Dlatego trenerzy Szkolnego Klubu Jeździeckiego "Poland Park" opracowali program jeździecki łączący oba elementy. Każdy kursant oprócz zdobycia i doskonalenia umiejętności jeździeckich będzie mógł zdobyć wiele cennych informacji teoretycznych.

W czasie wszystkich zajęć praktycznych, prowadzący przekazują informacje na temat używania pomocy jeździeckich w stopniu dostosowanym do postępów szkolonego. Dodatkowo, osoby chcące poszerzyć swoja wiedzę teoretyczną, mogą uczestniczyć w wykładach dotyczących poniższej tematyki:

 • Budowa anatomiczna konia.
 • Zasady żywienia i pielęgnacja koni.
 • Zachowanie się koni w różnych sytuacjach.
 • Rasy koni hodowanych w Polsce i historia ich powstania.
 • Rasy koni sportowych hodowanych na świecie.
 • Rodzaje użytkowania sportowego koni.
 • Sukcesy polskich jeźdźców w przeszłości i obecnie.
 • Teoria jazdy konnej.
 • Praca z jeźdźcami początkującymi i zaawansowanymi.
 • Praca z młodymi końmi.

Aby przybliżyć harmonogram nauki w Szkolnym Klubie Jeździeckim "Poland Park", poniżej przedstawiamy przybliżony zakres umiejętności, które jeźdźcy zdobywają na poszczególnych etapach nauki.

Wprowadzenie do jazdy konnej – I stopień

 • Zasady prawidłowego zachowania się w stajni oraz bezpiecznego obchodzenia się z końmi.
 • Budowa konia.
 • Budowa siodła i ogłowia.
 • Sprzęty do pielęgnacji konia, czyszczenie wierzchowca.
 • Siodłanie, bezpieczne dosiadanie konia.
 • Poprawny dosiad, działanie i trzymanie wodzy.

Pierwsze 3-4 jazdy zawsze odbywają się z wykorzystaniem lonży. Początkujący jeździec ma możliwość wstępnego poznania specyfiki jazdy konnej oraz wykonania podstawowych ćwiczeń w warunkach podwyższonego poziomu bezpieczeństwa. W czasie tych jazd jeździec powinien opanować anglezowanie w kłusie.

Kolejnych kilka jazd (4) będzie odbywać się w zastępie za doświadczonym jeźdźcem. Jeźdźcy doskonalą jazdę w stępie i kłusie. Pod koniec tego etapu nauki uczeń powinien odbyć pierwszy galop na lonży, a także spróbować poprowadzić konia bez pomocy czołowego. Następne 8 zajęć to doskonalenie swoich umiejętności prowadzenia koni w zastępie i samodzielnie w stępie, kłusie i galopie.

Jazda dla początkujących – II stopień

 • Doskonalenie kłusa ćwiczebnego i anglezowanego.
 • Jazda w galopie w siadzie i półsiadzie.
 • Przejazd przez drążki w stępie i kłusie.

W czasie drugiego etapu, który powinien trwać również 16 godzin, jeździec będzie doskonalił swoje umiejętności w samodzielnym prowadzeniu konia w stępie, kłusie (ćwiczebnym i anglezowanym), a także w galopie (w pełnym siadzie i półsiadzie). Pod koniec etapu jeździec powinien także umieć przeprowadzić konia przez drążki w stępie i kłusie.

Kurs dla średnio zaawansowanych – III stopień

 • Ustawianie konia – ustępowanie od łydki, zatrzymywanie konia.
 • Zwrot konia na przodzie.
 • Pokonywanie zestawów drążków.
 • Przejazdy ujeżdżeniowe.

Program dla grupy średnio zaawansowanej obejmuje dalsze doskonalenie umiejętności już opanowanych wraz z nauką nowych elementów jeździeckich, takich jak dobre ustawienie konia, ustępowanie od łydki, prawidłowe zatrzymywanie konia, zwrot konia na przodzie, cofanie, a także pokonywanie kilku zestawów drążków. Podczas tego etapu jeździec powinien opanować przejechanie prostego programu ujeżdżeniowego na czworoboku. Prawidłowe wykonanie takiego programu będzie przepustką do przejścia do grona zaawansowanych.

Kurs zaawansowany – IV stopień

 • Swobodne zmiany kierunków.
 • Zwroty na zadzie, łopatką do wewnątrz i zewnątrz.
 • Pokonywanie przeszkód oraz mini parkuru – przeszkody do 60 cm.

Zajęcia w grupie dla zaawansowanych to przede wszystkim dalsze doskonalenie umiejętności. Jeździec tej grupy powinien charakteryzować się lekkością dosiadu, umiejętnością bezbłędnego anglezowania i galopowania na dobrą nogę oraz nie mieć problemów ze zmianami kierunku wszystkimi sposobami (po przekątnej, wzdłuż i w poprzek ujeżdżalni, i przez półwolty).

Nowe elementy, które uczeń będzie opanowywał to zwrot na zadzie, łopatką do wewnątrz i na zewnątrz, pokonywanie przeszkód pojedynczych i szeregów oraz mini parkuru.

Głównym celem osób zakwalifikowanych do tej grupy, będzie przygotowanie się do egzaminu praktycznego i teoretycznego, umożliwiającego zdobycie brązowej odznaki Polskiego Związku Jeździeckiego. Uzyskanie tej odznaki będzie upoważniało jeźdźca do przejścia do kolejnej grupy, której zajęcia będą miały charakter treningu sportowego.

Grupa sportowa – V, najwyższy, stopień

Kursant powinien uczęszczać na treningi minimum dwa razy w tygodniu. Na zajęciach będzie podnosił swoje dotychczasowe umiejętności oraz zdobywał doświadczenie, które pozwoli mu uczestniczyć w zawodach jeździeckich. Głównym elementem treningów będzie doskonalenie umiejętności pokonywania przeszkód, polegające na prawidłowym przeprowadzaniu konia przez szeregi gimnastyczne oraz fragmenty parkurów. Wysokość przeszkód w czasie tych treningów będzie dochodziła do 90-100 cm.

Raz w miesiącu odbędzie się oficjalny sprawdzian. Jeździec będzie musiał pokonać parkur składający się z 8-10 przeszkód o wysokości do 70 cm. Prawidłowe pokonanie takiego parkuru będzie przepustką do udziału w zawodach o wysokości do 60 cm (tzw. debiuty). Kilka udanych konkursów pozwoli członkowi naszego klubu startować w konkursach kl. LL (do 90 cm).

W uzyskaniu dobrych wyników w skokach pomoże opanowanie podstawowego ujeżdżenia. Jeźdźcy będą przygotowywani do konkursów klasy L w konkursach ujeżdżenia. Po poprawnym ukończeniu kilku konkursów LL w skokach oraz klasy L w ujeżdżeniu, jeździec będzie przygotowany do przystąpienia do egzaminu na srebrną odznakę PZJ.

Prawa autorskie

Prawa autorskie do tego harmonogramu jazd należą do firmy Poland Park Sp. z o.o., w związku z czym żadne kopie niniejszego dokumentu nie mogą być wykonywane przez osoby fizyczne i prawne, inne niż Klienci firmy Poland Park Sp. z o.o.