Dorośli

Certyfikat PZJ

Certyfikacja ośrodków

Certyfikat PZJ dla Poland Park 2015-2017

Polski Związek Jeździecki Uchwałą Zarządu z dn. 09 marca 2004 r. wprowadził certyfikację ośrodków jeździeckich. Jej celem jest weryfikacja ośrodków względem możliwości szkolenia podstawowego, kwalifikacji osób prowadzących zajęcia oraz jakości świadczonych usług. Ośrodek, uzyskujący certyfikat zostaje pozytywnie wyróżniony na tle konkurencji i może ubiegać się o prawo przeprowadzania egzaminów na Odznaki Jeździeckie: brązową, srebrną i złotą oraz ma pierwszeństwo w organizacji innych akcji szkoleniowych zleconych przez PZJ.

Osoby zainteresowane nauką jazdy konnej dzięki certyfikatom otrzymają informację, które ośrodki zapewniają:
– bezpieczne szkolenie
– naukę u osób z dobrym przygotowaniem merytorycznym, posiadających odpowiednie udokumentowane kwalifikacje
– dosiadanie dobrze przygotowanych koni
– możliwość przystąpienia do egzaminów na Odznaki Jeździeckie

SKJ Poland Park ma przyznany certyfikat kategorii II (jako jeden z zaledwie kilku ośrodków na terenie Mazowsza)